Projecten

Uitvoeren van eco-efficiƫntiescans bij KMO-bedrijven

Opdrachtgever:

O.V.A.M.

Omschrijving:

Uitvoeren van eco-efficiëntiescans bij KMO-bedrijven

Methodiek:

Het begrip eco-efficiëntie (E2) staat voor “meer waarde creëren met minder milieu-impact”.  Een eco-efficiëntere bedrijfsvoering leidt zowel tot milieuwinst als tot  bedrijfseconomische voordelen. Over een periode van 3 jaar (2006 -2007-2008) werden 1.000 KMO-bedrijven gescand.

Het afnemen van de scan bestond uit 2 onderdelen:

 1. het doorlopen van de E2-vragenlijsten (35 vragenlijsten maximaal);
 2. een rondgang in het bedrijf om tot een kwaliteitsvolle doorlichting te komen.

In het scanprogramma werden twee opvolgmomenten voorzien: één 6 maanden na het toelichten van het rapport en een tweede na een jaar.

Verbetering van de eco-efficiëntie situeert zich in de vijf volgende domeinen (modules) waarop de E2-scan was opgebouwd: processen, producten, afvalvalorisatie, markt en keten, E2-management.

Doel van de E2-scan in praktijk, was het in beeld brengen van de meest interessante kansgebieden voor eco-efficiëntieverbetering in een bedrijf. Indien mogelijk werden in het rapport voorbeelden toegevoegd van verbeter­maatregelen. Een indicatie van mogelijke milieu­besparingen bedrijfseconomische voordelen (kostenbesparing, marktpositie­versterking,versterking relatie met de klant, … ) werd aangegeven. 

 

Vorige pagina Pagina: 1 2 3  

Esher logo

Gent +32 9 265 86 86
Brussel +32 2 646 26 76

BTW BE 0440.165.115
RPR GENT

   

 

Onze vestigingen


 • Sint Annaplein 33
 • B-9000 GENT
 • T +32 9 265 86 86
 •                              
 • info@esher.be 
 •   
 • Van Elewyckstraat 35
 • B-1050 BRUSSEL
 • T +32 2 646 26 76
 •                              
 • info@esher.be  

   

 >> Disclaimer