Adviesverlening

Milieuwetgeving, aanvraag en actualisatie omgevingsvergunning, heffingen, jaarverslag, aangiftes heffingen, audit, compliance audit, haalbaarheidsstudie. 

Bouwkundige onderzoeken

Sloopopvolgingsplan (SOP), traceerbaarheidssysteem. Deskundige bouwwerken en infrastructuur, asbestinventarisatie (Tracimat). Opmaak technische verslagen voor uitgravingen en hergebruik uitgegraven bodem in kader grondverzet. Studie afkoppeling regenwater en infiltratietesten. Monitoring en vergunningsaanvraag bemalingen (grondwatermonitoring)

Onze vestigingen


 • Sint Annaplein 33
 • B-9000 GENT
 • T +32 9 265 86 86
 •                              
 • info@esher.be 
 •   
 • Van Elewyckstraat 35
 • B-1050 BRUSSEL
 • T +32 2 646 26 76
 •                              
 • info@esher.be  

   

 >> Disclaimer