Nieuws

Vlaams Protocol inzake bodemsanering bij scholen

Vlaams Protocol inzake bodemsanering bij scholen

Indien uw school tot één van die scholen behoort waar potentieel bodemverontreiniging kan optreden (bijvoorbeeld ten gevolge van brandstofopslag), dan is er goed nieuws voor u. In een recent verschenen persbericht van het Vlaams ministerie van Leefmilieu en het ministerie van Onderwijs wordt immers gewag gemaakt van hulp bij de financiering van een eventuele bodemsanering.

De overheid zal 18 miljoen euro vrijmaken voor het wegwerken van bodemverontreiniging op schoolterreinen. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) zullen samen instaan voor de begeleiding ervan.

De Vlaamse Regering heeft dit bovendien als één van haar prioriteiten gesteld. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet stelt dat "goed onderwijs het best tot zijn recht komt in een gezonde en stimulerende leeromgeving. Zowel leerkrachten als leerlingen hebben baat bij de bodemsanering van hun school." De basis voor een aanvraagdossier voor tussenkomst bij de sanering is het oriënterend bodemonderzoek.

Het is van groot belang voor het eventuele vervolgtraject dat dit onderzoek grondig wordt gevoerd, zeker indien naderhand financiële tussenkomst van de overheid wordt verwacht. ESHER is een studiebureau dat als erkend bodemsaneringsdeskundige voor u dit onderzoek kan uitvoeren en u kan bijstaan in het vervolgproces.

Wij starten met een oriënterend bodemonderzoek (OBO). Hopelijk blijf het hierbij en wordt geen verontreiniging vastgesteld. In het andere geval zal u tussenkomst van de overheid kunnen aanvragen voor het vervolgtraject. Tevens willen we er u op wijzen dat scholen niet alleen in aanmerking komen voor dit nieuwe protocol maar eveneens aanspraak kunnen maken op de regeling omtrent ‘cofinanciering in het kader van historische of gemengde (historische) verontreiniging’. Indien u graag meer informatie wenst over uw specifieke situatie, neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze experts. Zij zullen u door hun ervaring duidelijker kunnen schetsen waar u concreet aan toe bent.

« terug

Esher logo

Gent +32 9 265 86 86
Brussel +32 2 646 26 76

BTW BE 0440.165.115
RPR GENT

   

 

Onze vestigingen


 • Sint Annaplein 33
 • B-9000 GENT
 • T +32 9 265 86 86
 •                              
 • info@esher.be 
 •   
 • Van Elewyckstraat 35
 • B-1050 BRUSSEL
 • T +32 2 646 26 76
 •                              
 • info@esher.be  

   

 >> Disclaimer