Nieuws

Februari 2019 - ambtshalve saneringswerken aan de Frans Van Ryhovelaan in Gent


Als gevolg van voormalige droogkuisactiviteiten werd in de bodem een verontreinigingskern aangetroffen met minerale olie en vluchtige organische chloorverbindingen.

Er werd voor geopteerd om deze verontreiniging te verwijderen door middel van een ontgraving met stabiliteitsmaatregelen en een grondwatertafelverlaging. Aansluitend op deze ontgraving zal er een nasanering gebeuren waarbij via verticale filters een koolstofbron zal worden geïnjecteerd om de natuurlijke afbraak van de restverontreiniging te stimuleren.

Het gegeven dat deze site gelegen is in een dicht bebouwde stadsomgeving maakt de uitdaging alleen maar groter. 

ESHER staat bij deze werken in voor de milieukundige begeleiding van de sanering.
 

« terug

Esher logo

Gent +32 9 265 86 86
Brussel +32 2 646 26 76

BTW BE 0440.165.115
RPR GENT

   

 

Onze vestigingen


 • Sint Annaplein 33
 • B-9000 GENT
 • T +32 9 265 86 86
 •                              
 • info@esher.be 
 •   
 • Van Elewyckstraat 35
 • B-1050 BRUSSEL
 • T +32 2 646 26 76
 •                              
 • info@esher.be  

   

 >> Disclaimer