Nieuws

18 april 2017 - Bemonstering waterbodem

 ESHER heeft haar nieuwe dienstverlening te water gelaten: bemonstering van waterbodems.  In een waterbodemonderzoek wordt nagegaan of er een ernstige bodemverontreiniging bestaat ter hoogte van de waterbodem. Het beoogt een beschrijving te geven van de aard, hoeveelheid, concentratie, oorsprong en omvang van de verontreinigende stoffen of organismen en de potentiële verspreiding. 

Daarnaast evalueert een water-bodemonderzoek de risico's die de waterbodemverontreiniging kan stellen voor zowel mens, plant en dier en als voor het grond- en oppervlaktewater. Het hoeft geen betoog dat dit meer inhoudt dan "bootje varen".  Onze mensen zijn opgeleid om met spciale apparatuur en volgense strikte procedures de waterbodem te onderzoeken en te bemonsteren. 

In dit kader werd door de OVAM een standaarprocedure "Waterbodemonderzoek" opgesteld binnen de werkgroep bagger- en ruimingsspecie van de Coördinatiecommisie Integraal Waterbeleid (CIW).Volgens het Bodemdecreet ligt de verplichting om een waterbodemonderzoek uit te voeren bij de waterloopbeheerder.

De Vlaamse Regering zal op advies van de coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid en de OVAM die waterlopen aanwijzen waar de beheerder binnen een bepaalde termijn een waterbodemonderzoek moet uitvoeren. Dit advies zal opgemaakt worden volgens de methodiek van prioriteitstelling binnen de werkgroep Bagger-en Ruimingsspecie. Als uit het waterbodemonderzoek een ernstige bodemverontreiniging blijkt, zal er overgegaan moeten worden tot sanering. De prioritair te saneren waterbodems zullen door de Vlaamse Regering aangeduid worden na advies van Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid en de OVAM (zie stroomschema).

ESHER is er in ieder geval klaar voor!  Meer info neem contact met ons.

 

« terug

Esher logo

Gent +32 9 265 86 86
Brussel +32 2 646 26 76

BTW BE 0440.165.115
RPR GENT

   

 

Onze vestigingen


 • Sint Annaplein 33
 • B-9000 GENT
 • T +32 9 265 86 86
 •                              
 • info@esher.be 
 •   
 • Van Elewyckstraat 35
 • B-1050 BRUSSEL
 • T +32 2 646 26 76
 •                              
 • info@esher.be  

   

 >> Disclaimer