Nieuws

02 februari 2017 - Decreet implementatie omgevingsvergunning

Het decreet van 3 februari 2017 over de regels tot implementatie van de omgevingsvergunning is op 9 februari 2017 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

 

lees meer »

04 februari 2017 - De omgevingsvergunning is bijna een feit

De omgevingsvergunning zal vanaf 23 februari 2017 de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning vervangen en verenigen.

 
De milieuvergunning van bepaalde duur zal een omgevingsvergunning van onbepaalde duur worden. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.
 
lees meer »

01 januari 2017 - Tracimat komt eraan

In de zomer van 2014 heeft de Vlaamse Confederatie Bouw de sloopbeheerorganisatie Tracimat vzw opgericht samen met de Confederatie van aannemers van sloop- en ontmantelingswerken (CASO), de Federatie van producenten van recycling granulaten (FPRG) en de Organisatie van raadgevende ingenieurs- en consultancybedrijven (ORI). Deze organisatie zal de selectieve sloop attesteren en een sloopattest afleveren voor bouw- en sloopafval dat selectief is ingezameld en een traceringssysteem correct heeft doorlopen.

lees meer »

01 januari 2016 - Erkenning monstername van waterbodems

Sinds 1 januari 2016 mag de monstername van waterbodem bij de aanvraag voor een grondstoffenverklaring voor gebruik als bouwstof enkel worden uitgevoerd door een VLAREL erkende rechtspersoon.

lees meer »

24 november 2014 - ESHER als bodemsaneringsdeskundige bij sanering Langerbruggekaai Gent

In samernwerking met de OVAM en Stad Gent begeleidt ESHER de sanering van het verlaten industrieterrein aan de Langerbruggekaai. 

lees meer »
Vorige pagina Pagina: 1 2 3 4 Volgende pagina 

Esher logo

Gent +32 9 265 86 86
Brussel +32 2 646 26 76

BTW BE 0440.165.115
RPR GENT

   

 

Onze vestigingen


 • Sint Annaplein 33
 • B-9000 GENT
 • T +32 9 265 86 86
 •                              
 • info@esher.be 
 •   
 • Van Elewyckstraat 35
 • B-1050 BRUSSEL
 • T +32 2 646 26 76
 •                              
 • info@esher.be  

   

 >> Disclaimer