Bodemonderzoek - oriënterend, beschrijvend of sanering

Indicatief bodemonderzoek 

Een indicatief bodemonderzoek heeft een specifieke doelstelling, bijv. concessies van gronden, verhuring van installaties, of controle van gronden in het kader van een ontwikkelingsplan. Het onderzoek is niet wettelijk verplicht en wordt dus ook niet bij de OVAM gemeld.  Wij raden ten stelligste aan om, zelfs indien er geen wettelijke verplichting is om een bodemonderzoek uit te voeren, een indicatief bodemonderzoek uit te voeren bij een grondovedracht.   Klik hier voor een vrijblijvende offerte.

 

Oriënterend bodemonderzoek 

Bij de overdracht van gronden waarop een riscoactiviteit was/is gevestigd is het in vele gevallen nodig om een oriënterend bodemonderzoek (OBO) uit te voeren alvorens een geldig bodemattest kan worden opgevraagd.  Een oriënterend bodemonderzoek screent de kwaliteit van de bodem. Het resultaat van dat onderzoek bepaalt of een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) nodig is. We voeren al onze onderzoeken uit volgens de standaardprocedures van de OVAM. De onderzoeken en rapporten voldoen aan alle wettelijke vereisten en de opdrachtgever kan ze bij de OVAM indienen.  Klik hier voor een vrijblijvende offerte. 

Vergeet ook niet om na te gaan of u in aanmerking komt voor tussenkomst in de kosten door een van de bodemsaneringsfondsen.  Recent werd Tersana in het leven geroepen voor de sector garage - carrroserie en landbouwmachines.  Meer weten?.

Beschrijvend bodemonderzoek 

Het beschrijvend bodemonderzoek (BBO) bakent de verontreiniging af en schat de risico’s in. Op basis van het beschrijvend bodemonderzoek kan een saneringsproject starten. ESHER is door de Vlaamse overheid erkent als bodemsaneringsdeskundige type II.  Klik hier voor een vrijblijvende offerte. 

 

Second opinion 

In het kader van een overdracht of bij een verplichte sanering kan een 'second opinion' interessant zijn. Zo kan de eerste partij erbij gebaat zijn te kiezen voor een duurdere maar snelle sanering in tegenstelling tot een goedkope en tragere (of omgekeerd). Een te weinig aantal boringen kan evenzeer leiden tot een verkeerd beeld van de realiteit.   Klik hier voor een vrijblijvende offerte. 

 

Asbest in de bodem 

In elk van de hierboven beschreven onderzoeken kan asbest een verdachte stof zijn. We besteden tijdens het vooronderzoek en bij de uitvoering van het veldwerk in elk type bodemonderzoek aandacht aan het mogelijk voorkomen van asbest in de bodem. Bij indicaties van de aanwezigheid van asbest zal een onderzoeksvoorstel opgemaakt worden op basis van onze ervaring en de codes van goede praktijk voor oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek en risicoanalyse voor asbestverontreiniging. We kunnen deze expertise ook inzetten op terreinen die op basis van de sloopinventaris of andere historische gegevens specifiek asbestverdacht zijn.   Klik hier voor een vrijblijvende offerte.

 

Waterbodemonderzoek

Het saneren van waterbodems is het wegnemen van een ecologische verstoring in de waterbodem. Dit gebeurt via directe of indirecte maatregelen waaronder ruimen of baggeren (wegnemen), neutraliseren, behandelen, immobiliseren of isoleren van een verontreinigde waterbodem, nadat de sanering van het aquasysteem maximaal is uitgevoerd.

In een waterbodemonderzoek wordt nagegaan of er een ernstige bodemverontreiniging bestaat ter hoogte van de waterbodem. Het beoogt een beschrijving te geven van de aard, hoeveelheid, concentratie, oorsprong en omvang van de verontreinigende stoffen of organismen en de potentiële verspreiding.  ESHER beschikt over de nodige apparatuur om een dergelijk onderzoek uitvoeren:  Klik hier voor een vrijblijvende offerte.

 

 

Esher logo

Gent +32 9 265 86 86
Brussel +32 2 646 26 76

BTW BE 0440.165.115
RPR GENT

   

 

Onze vestigingen


 • Sint Annaplein 33
 • B-9000 GENT
 • T +32 9 265 86 86
 •                              
 • info@esher.be 
 •   
 • Van Elewyckstraat 35
 • B-1050 BRUSSEL
 • T +32 2 646 26 76
 •                              
 • info@esher.be  

   

 >> Disclaimer