Historiek en activiteiten

ESHER is opgericht in 1990 en behoort bij de pioniers in de milieusector.  De milieuwetgeving is sinds onze beginperiode erg geëvolueerd en is inmiddels een vanzelfsprekend onderdeel geworden van een goede bedrijfsvoering.

Samen met de groei van een veranderend milieubewustzijn is ook ESHER gegroeid: in kennisdomeinen, in expertise en in ervaring. Een team van meer dan 25 mensen staat klaar om u met raad en daad bij te staan.

Wij hebben bewust gekozen voor regionale kantoren verspreid over het land, die centraal worden aangestuurd. U kan beroep doen op mensen uit uw buurt en onze medewerkers 'wonen waren ze werken en werken waar ze wonen'.

Wat steeds onveranderd is gebleven, is ons enthousiasme en onze manier van werken: correct en ongebonden, door voortdurende kennisopbouw en met maximale inzet van onze medewerkers. Onze uitgangspunten en doelstellingen staan neergeschreven in onze beleidsverklaring.

Wie authenticiteit, diversiteit in al zijn facetten en open communicatie belangrijk vindt nemen wij graag op in ons team. Onze bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door een no-nonsense-mentaliteit, waarbij een flinke dosis verantwoordelijkheidszin en de mogelijkheid tot zelfontplooiïng voorop staan. Voor ons zijn talenten, attitude, gedrevenheid en inzet belangrijker dan diploma's.

ESHER heeft een uitgebreid team van ervaren specialisten in verschillende milieudisciplines. Dit laat ons u toe u accuraat te assisteren in alle domeinen waar milieureglementering een rol speelt, zowel in administratieve dossiers als bij het uitvoeren van technische studies.  Verder helpen wij u graag verder bij de implementatie van uw managementzorgsysteem.

We beschikken over de vereiste overheidserkenningen voor het uitvoeren van allerhande milieudstudies:

 • bodemonderzoeken: erkenning type I en II voor het Vlaams Gewest
 • erkenning voor het Brussels Gewest als adviesbureau op het vlak van bodemverontreiniging
 • milieueffectrapportage: verschillende erkenningen in het Vlaams, het Brussels  en het Waals Gewest
 • erkende Tracimat deskundigen

Wij hanteren het kwaliteitssysteem dat voldoet aan de VEB-norm voor het toepas­sings­gebied van Erkend Bodemsaneringsdeskundige en zijn hiervoor gecertifieerd door het KIWA.

Esher logo

Gent +32 9 265 86 86
Roeselare +32 51 26 33 30
Brussel +32 2 646 26 76

BTW BE 0440.165.115
RPR GENT

   

 

Onze vestigingen


 • Sint Annaplein 33
 • B-9000 GENT
 • T +32 9 265 86 86
 • F +32 9 265 86 87
 • gent@esher.be
 •  
 • Van Elewyckstraat 35
 • B-1050 BRUSSEL
 • T +32 2 646 26 76
 • F +32 2 647 81 50
 • brussel@esher.be 
 •  
 • Hippoliet Spilleboutdreef 2
 • B-8800 ROESELARE
 • T +32 51 26 33 30 
 • F +32 51 26 33 31 
 • roeselare@esher.be

   

 >> Disclaimer